Bán hàng trực tuyến: 0903665787/0839681945/0823130779 | Zalo: 090366 57 87 | CSKH: 0839681945/ 0823130779 | Đường dây nóng: 0903665787 | ĐT bàn: 02713.885989

Bảng tra mã lổi máy photocopy toshiba lỗi E

Đăng bởi NGUYỄN QUANG KHẢI 21/01/2021
Bảng tra mã lổi máy photocopy toshiba  lỗi E

E010

Giấy không đạt cảm biến vận chuyển fuser: giấy mà đã thông qua các đơn vị fuser không đạt các cảm biến vận chuyển nhiệt áp.

E020

Giấy dừng lại ở cảm biến vận chuyển fuser: Các mép sau của giấy không vượt qua các cảm biến vận chuyển fuser sau cạnh hàng đầu của nó đã đạt các cảm biến vận chuyển nhiệt áp.

E030

Mứt Power-ON: Giấy được còn lại trên con đường vận chuyển giấy của thiết bị khi nguồn được bật ON.

E061

Không chính xác thiết lập kích thước giấy cho ngăn kéo 1: Kích thước giấy trong ngăn kéo 1 khác với thiết lập kích thước của thiết bị.

E062

Không chính xác thiết lập kích thước giấy cho ngăn kéo 2: Các kích thước giấy trong ngăn kéo thứ 2 khác với thiết lập kích thước của thiết bị.

E063

Không chính xác thiết lập kích thước giấy cho ngăn kéo thứ 3: Các kích thước giấy trong ngăn kéo thứ 3 khác với thiết lập kích thước của thiết bị.

E064

Không chính xác thiết lập kích thước giấy cho ngăn kéo 4: Các kích thước giấy trong ngăn kéo thứ 4 khác với thiết lập kích thước của thiết bị.

E065

Không chính xác thiết lập kích thước giấy cho khay bỏ qua: Các kích thước của giấy trong khay bypass khác với thiết lập kích thước của thiết bị.

E090

Hình ảnh chậm trễ dữ liệu mứt: Dữ liệu hình ảnh được in không có thể được chuẩn bị.

E091

Khác mứt time-out: Các thiết bị không hoạt động bình thường do bất thường xảy ra trên một giao diện giữa các board SYS và firmware động cơ.

E0A0

Vận chuyển hình ảnh đã sẵn sàng time-out mứt: Dữ liệu hình ảnh được in không có thể được gửi đi.

E110

Giao thông vận tải kẹt trong quá trình in duplex (giấy không đạt cảm biến đăng ký): Giấy mà thông qua phần vận chuyển ngược lại không đến được cảm biến đăng ký trong quá trình in duplex.

E120

Bypass misfeeding (giấy không đạt cảm biến đăng ký): giấy ăn ra khỏi khay bỏ qua không đạt các cảm biến đăng ký.

E130

Misfeeding ngăn kéo 1 (giấy không đạt cảm biến thức ăn ngăn kéo 1): Giấy không đạt các cảm biến thức ăn ngăn kéo 1 trong khi cho bú ở ngăn kéo 1.

E140

Misfeeding ngăn kéo 2 (giấy không đạt cảm biến thức ăn ngăn kéo 2): Giấy không đạt các cảm biến thức ăn ngăn kéo thứ 2 trong khi cho bú ở ngăn kéo thứ 2.

E150

3 ngăn kéo misfeeding (giấy không đạt 3 ngăn kéo / Tandem cảm biến thức ăn LCF): Giấy không đạt các ngăn kéo / Tandem cảm biến thức ăn LCF thứ 3 trong khi cho bú ở ngăn kéo thứ 3.

E160

4 misfeeding ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến thức ăn chăn nuôi 4 ngăn kéo): Giấy không đạt các cảm biến thức ăn chăn nuôi 4 ngăn kéo trong khi cho bú ở ngăn kéo thứ 4.

E180

Lựa chọn LCF misfeeding (giấy không đạt Lựa chọn cảm biến thức ăn LCF): Giấy không đạt các cảm biến thức ăn chăn nuôi Lựa chọn LCF trong khi cho bú ở LCF Option.

E190

Tandem LCF misfeeding (giấy không đạt 3 ngăn kéo / Tandem cảm biến thức ăn LCF): Giấy không đạt các ngăn kéo 3 Tandem cảm biến thức ăn LCF trong khi cho bú ở Tandem LCF.

E200

1 mứt vận chuyển ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến đăng ký): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo không đến được cảm biến đăng ký trong khi cho bú ở ngăn kéo 1.

E201

1 mứt vận chuyển ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến vận chuyển trung gian): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình nuôi dưỡng tại các ngăn kéo 1.

E210

2 kẹt giao thông ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến đăng ký): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo không đến được cảm biến đăng ký trong khi cho bú ở ngăn kéo thứ 2.

E211

2 kẹt giao thông ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến vận chuyển trung gian): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình nuôi dưỡng tại các ngăn kéo 2.

E220

2 kẹt giao thông ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo không đến được cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo trong khi cho bú ở ngăn kéo thứ 2.

E230

1 mứt vận chuyển ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo): giấy mà đã thông qua các cảm biến thức ăn ngăn kéo 1 không đạt các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo trong khi cho bú ở ngăn kéo 1.

E240

2 kẹt giao thông ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo): giấy mà đã thông qua các cảm biến thức ăn ngăn kéo 2 không đạt các cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo trong khi cho bú ở ngăn kéo thứ 2.

E250

Lựa chọn LCF mứt vận tải (giấy không đạt Lựa chọn cảm biến vận chuyển LCF): Giấy không đạt các cảm biến vận chuyển Tùy chọn LCF trong khi cho bú ở LCF Option.

E260

Lựa chọn LCF mứt vận tải (giấy không đạt cảm biến đăng ký): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo không đến được cảm biến đăng ký trong khi cho bú ở LCF Option.

E261

Lựa chọn LCF mứt vận tải (giấy không đạt cảm biến vận chuyển trung gian): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình nuôi dưỡng tại LCF Option.

E2A1

Giao thông vận tải kẹt trong quá trình in duplex (giấy không đạt cảm biến vận chuyển trung gian): giấy mà đã thông qua các phần đảo ngược và phần vận chuyển ngang không đạt các cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình in duplex

E300

3 mứt vận chuyển ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến đăng ký): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo không đến được cảm biến đăng ký trong khi cho bú ở ngăn kéo thứ 3.

E301

3 mứt vận chuyển ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến vận chuyển trung gian): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình ăn ở ngăn kéo thứ 3.

E310

3 mứt vận chuyển ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 2 không đạt các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo trong khi cho bú ở ngăn kéo thứ 3.

E320

3 mứt vận chuyển ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo): Giấy mà đã thông qua các ngăn kéo 3 / cảm biến vận chuyển Tandem LCF không đến được cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo trong khi cho bú ở ngăn kéo thứ 3.

E330

4 mứt vận chuyển ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến đăng ký): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo không đến được cảm biến đăng ký trong khi cho bú ở ngăn kéo thứ 4.

E331

4 mứt vận chuyển ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến vận chuyển trung gian): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình ăn ở ngăn kéo thứ 4.

E340

4 mứt vận chuyển ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến vận chuyển 1): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo không đến được cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo trong khi cho bú ở ngăn kéo thứ 4.

E350

4 mứt vận chuyển ngăn kéo (giấy không đạt cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo): giấy mà đã thông qua các ngăn kéo 3 / cảm biến vận chuyển Tandem LCF không đạt các cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo trong khi cho bú ở ngăn kéo thứ 4.

E360

4 mứt vận chuyển ngăn kéo (giấy không đạt 3 ngăn kéo / Tandem LCF cảm biến vận chuyển): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 4 ngăn kéo không đạt các ngăn kéo cảm biến vận chuyển / Tandem LCF thứ 3 trong khi cho bú ở ngăn kéo thứ 4.

E370

3 mứt vận chuyển ngăn kéo (giấy không đạt 3 ngăn kéo / Tandem LCF cảm biến vận chuyển): giấy mà đã thông qua các ngăn kéo / Tandem cảm biến thức ăn LCF 3 không đạt các ngăn kéo cảm biến vận chuyển / Tandem LCF thứ 3 trong khi cho bú ở ngăn kéo thứ 3.

E380

4 mứt vận chuyển ngăn kéo (giấy không đạt 4 cảm biến vận chuyển ngăn kéo): Giấy mà thông qua các cảm biến thức ăn chăn nuôi 4 ngăn kéo không đạt các cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 4 trong khi cho bú ở ngăn kéo thứ 4.

E3C0

Tandem LCF mứt vận tải (giấy không đạt cảm biến đăng ký): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 không đạt các cảm biến đăng ký trong khi cho bú ở Tandem LCF.

E3C1

Tandem LCF mứt vận tải (giấy không đạt cảm biến vận chuyển trung gian): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 không đạt các cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình nuôi dưỡng tại các Tandem LCF.

E3D0

Tandem LCF mứt vận tải (giấy không đạt cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo không đến được cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo trong khi cho bú ở Tandem LCF.

E3E0

Tandem LCF mứt vận tải (giấy không đạt cảm biến vận chuyển 2): Giấy mà đã thông qua các ngăn kéo 3 / cảm biến vận chuyển Tandem LCF không đạt các cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo trong khi cho bú ở Tandem LCF.

E3F0

Tandem LCF mứt vận tải (giấy không đạt 3 ngăn kéo / Tandem LCF cảm biến vận chuyển): giấy mà đã thông qua các ngăn kéo / Tandem cảm biến thức ăn LCF 3 không đạt các ngăn kéo cảm biến vận chuyển / Tandem LCF thứ 3 trong khi cho bú ở Tandem LCF.

E410

Bìa kẹt mở: Các trang bìa đã mở ra trong khi in.

E440

Cover dưới bên phải (cover feed) mứt mở: Các trang bìa thức ăn đã mở ra trong khi in.

E450

Lựa chọn cover phía LCF mở mứt: Các trang bìa phụ của LCF Lựa chọn đã mở ra trong khi in.

E460

Cover ngay trung tâm (thức ăn bỏ qua đơn vị cover) kẹt mở: Các đơn vị bao thức ăn bỏ qua đã mở ra trong khi in.

E470

Cover dưới bên trái (cover exit) kẹt mở: Các trang bìa thoát đã mở ra trong khi in.

E510

Giao thông vận tải kẹt trong quá trình in duplex (giấy không đạt ngược cảm biến 2): Giấy mà đã thông qua các cảm biến ngược-1 không đạt các cảm biến ngược-2 trong quá trình in duplex.

E511

Giao thông vận tải kẹt trong quá trình in duplex (giấy không đạt vận chuyển ngang cảm biến-1): giấy mà đã thông qua các cảm biến ngược-2 không đạt được vận chuyển ngang cảm biến-1 trong quá trình in duplex.

E512

Giao thông vận tải kẹt trong quá trình in duplex (giấy không đạt cảm biến 2 ngang vận chuyển): giấy đó có thông qua việc vận chuyển ngang cảm biến-1 không đạt được vận chuyển ngang cảm biến-2 trong quá trình in duplex.

E540

Giao thông vận tải kẹt trong quá trình in duplex (giấy không đạt cảm biến 3 chiều ngang vận chuyển): giấy đó có thông qua việc vận chuyển ngang cảm biến-2 không đạt được vận chuyển ngang cảm biến 3 trong quá trình in hai mặt.

E550

Giấy còn kẹt tại đường vận chuyển giấy: Giấy được còn lại trên con đường vận chuyển giấy khi in xong. (Jam do ăn nhiều giấy)

E551

Giấy còn lại trên con đường vận chuyển (khi có cuộc gọi dịch vụ xảy ra)

E552

Giấy còn lại trên con đường vận chuyển (khi nắp được đóng lại)

E570

Giao thông vận tải kẹt trong quá trình in duplex (giấy không đạt ngược cảm biến-1): giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển đơn vị fuser không đến được đảo ngược cảm biến-1 trong quá trình in duplex.

E580

Giấy dừng lại ở phần ngược lại: Các mép sau của giấy không đi ngược lại cảm biến-1 hoặc đảo ngược cảm biến-2 sau khi lợi thế hàng đầu của mình đã đạt đến mức ngược cảm biến-1 hoặc 2 cảm biến đảo ngược.

E590

Giấy dừng lại ở phần xuất cảnh: Các mép sau của giấy không vượt qua các cảm biến lối ra sau khi tiến hàng đầu của nó đã đạt các cảm biến thoát.

E5A0

Giấy không đạt cảm biến cảnh: Cạnh trên của giấy không đạt các cảm biến thoát.

E712

Jam không đạt các cảm biến đăng ký ban đầu: Các fed gốc từ khay thức ăn ban đầu không đạt các cảm biến đăng ký ban đầu.

E714

Ăn này tín hiệu jam nhận: Các tín hiệu thức ăn được nhận thậm chí không có ban đầu tồn tại trên các khay thức ăn ban đầu.

E721

Jam không đạt các cảm biến đầu đọc nguyên bản: Bản gốc không đạt các cảm biến đọc khởi đầu ban đầu sau khi nó đã được thông qua các cảm biến đăng ký ban đầu (khi quét phía mặt phải) hoặc các cảm biến ngược lại (khi quét mặt sau).

E722

Jam không đạt các cảm biến lối ra ban đầu (trong quá trình quét): Bản gốc mà thông qua các cảm biến đọc không đạt các cảm biến lối ra ban đầu khi nó được vận chuyển từ phần quét để thoát khỏi phần.

E724

Dừng ùn tắc lại ở cảm biến đăng ký ban đầu: Các mép sau của bản gốc không vượt qua các cảm biến đăng ký ban đầu sau khi cạnh hàng đầu của nó đã đạt cảm biến này.

E725

Dừng ùn tắc lại ở cảm biến đọc đầu: Các mép sau của bản gốc không vượt qua các cảm biến đọc sau cạnh hàng đầu của nó đã đạt cảm biến này.

E726

Giao thông vận tải / xuất cảnh tiếp nhận tín hiệu jam trong ADF trạng thái chờ

E727

Jam không đạt các cảm biến đọc cuối gốc

E729

Original đọc hết giấy cảm biến mứt còn lại

E731

Dừng ùn tắc lại ở cảm biến cảnh gốc: Các mép sau của bản gốc không vượt qua các cảm biến cảnh ban đầu sau khi cạnh hàng đầu của nó đã đạt cảm biến này

E744

Dừng kẹt tại lối ra / cảm biến ngược gốc

E745

Jam không đạt lối ra ban đầu / đảo ngược cảm biến

E746

Exit Original / giấy cảm biến ngược mứt còn lại

E762

Giấy đăng ký ban đầu cảm biến mứt còn lại

E770

Phát hiện chiều rộng ban đầu cảm biến 1 giấy kẹt còn lại

E771

Phát hiện chiều rộng ban đầu cảm biến 2 giấy kẹt còn lại

E772

Phát hiện chiều rộng ban đầu cảm biến 3 giấy kẹt còn lại

E773

Original Intermediate kẹt giấy cảm biến vận chuyển còn lại

E774

Đọc bắt đầu cảm biến giấy Original mứt còn lại

E775

Original cuối đọc giấy sensot mứt còn lại

E777

Giấy cảm biến cảnh gốc mứt còn lại

E860

Original mứt truy cập mở nắp: Nắp truy cập mứt gốc đã mở ra trong khi hoạt động RADF.

E870

RADF kẹt mở: RADF đã mở ra trong khi hoạt động RADF.

E871

Che kẹt mở trong tình trạng sẵn sàng đọc: Jam gây ra bằng cách mở nắp truy cập mứt gốc hoặc bìa trong khi RADF đang chờ đợi các tín hiệu quét bắt đầu từ các thiết bị.

E890

ADF thời gian ra mứt

E9F0

Lỗ đấm mứt: Lỗ đục lỗ không được thực hiện đúng cách.

EA10

Giấy chậm trễ giao thông kẹt giấy: Giấy mà đã thông qua các cảm biến cảnh không đến được các cảm biến đầu vào.

EA20

Giấy dừng giao thông kẹt giấy: Giấy đã đạt đến cảm biến đầu vào không vượt qua các cảm biến đầu vào.

EA30

Mứt Power-ON: Giấy được duy trì ở các cảm biến đầu vào khi nguồn được bật ON.

EA40

Cửa mở mứt: Các trang bìa trên hoặc bìa của Finisher đã mở, hoặc cửa trên hay cửa trước của Ban Hole Punch đã mở ra trong khi in.

EA50

Kẹp mứt: đóng ghim không được thực hiện đúng cách

EA60

Đầu mứt đến: Các cảm biến đầu vào phát hiện giấy sớm hơn so với thời gian quy định

EA80

Mứt kẹp: đóng ghim không được thực hiện đúng cách.

EA90

Cửa mở mứt: Các trang bìa giao hàng hoặc bìa đầu vào đã mở ra trong khi in.

EAA0

Mứt Power-ON: Giấy được còn lại ở cảm biến giấy số 1, số 2 cảm biến giấy, số 3 cảm biến giấy, đường dọc sensor giấy hoặc bộ cảm biến chuyển khi nguồn được bật ON.

EAB0

Giấy dừng giao thông kẹt giấy: Giấy mà đã thông qua các cảm biến đầu vào không đạt hoặc vượt qua số 1 cảm biến giấy, số 2 cảm biến giấy, số 3 cảm biến giấy hoặc chuyển cảm biến.

EAC0

Giao thông vận tải mứt chậm trễ: Giấy đã đạt đến cảm biến đầu vào không vượt qua các cảm biến đầu vào.

EAD0

In cuối mứt lệnh time-out: Việc in đã không kết thúc bình thường do lỗi giao tiếp giữa Ban SYS và board LGC ở cuối của việc in ấn.

EAE0

Nhận kỳ mứt time-out: Việc in không thể kết thúc bình thường do lỗi giao tiếp giữa các thiết bị và các Finisher khi bài báo được vận chuyển từ các thiết bị cho Finisher.

EB30

Sẵn sàng giai đoạn mứt time-out: Các thẩm phán thiết bị vận chuyển giấy đến Finisher bị vô hiệu hóa do các lỗi giao tiếp giữa các thiết bị và các Finisher vào lúc bắt đầu của việc in ấn.

EB50

Giấy còn lại trên con đường vận chuyển: Bội ăn của các giấy trước gây ra misfeeding của giấy sắp tới.

EB60

Giấy còn lại trên con đường vận chuyển: Bội ăn của các giấy trước gây ra misfeeding của giấy sắp tới (= redetection sau khi không có mứt được phát hiện tại [EB50]).

EC00

Inserter mứt chậm trễ cho ăn

EC10

Inserter dừng cho ăn mứt

EC20

Inserter ngược lại con đường chậm trễ giơ-1

EC30

Inserter ngược đường dừng giơ-1

EC40

Inserter ngược lại con đường chậm trễ giơ-2

EC50

Inserter ngược đường dừng giơ-2

EC60

Chậm trễ giao thông Inserter giơ-1

EC70

Inserter dừng giao thông giơ-1

EC80

Chậm trễ giao thông Inserter giơ-2

EC90

Inserter dừng giao thông giơ-2

ECA0

Giấy còn lại trong Inserter Unit tại điện-ON

ECB0

Thiết lập không chính xác của kích thước giấy cho Inserter Unit

ECC0

Inserter Unit misfeeding

ECD0

Inserter Unit cửa kẹt mở

Để lại bình luận của bạn cho chúng tôi
binh-luan

Feattedut

The shepherds were throwing stones at me until I had to leave the place buy cialis online 20mg They review everything, determine if you re a candidate for telemedicine and whether treatment is right for you, and if so , they will send you a personalized treatment plan

19 September, 2022 12:12 PM
binh-luan

PatrickDreva

East is east, and west is west. https://spirifij375.net Don't let the grass grow under your feet Link to proverb. Jam tomorrow and jam yesterday, but never jam today Link to proverb. The best defense is a good offence Link to proverb. A rolling stone gathers no moss Link to proverb. Genius is an infinite capacity for taking pains Link to proverb. Shoemaker's son always goes barefoot - The.

10 September, 2022 01:18 AM
binh-luan

gocommA

[url=https://newfasttadalafil.com/]purchase cialis[/url] Ciprofloxacine 250 Mg Posologie Vmijxn Cialis Urawwh Flarex Without A Prescription https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

27 June, 2022 09:32 PM
binh-luan

abrantiny

Much of the mortality was clustered around Broad Street and on questioning local residents with the help of the Reverend Henry Whitehead Snow learned that the water from the Broad Street water pump had been cloudy and smelling odd for several days. [url=https://newfasttadalafil.com/]Cialis[/url] Bzgojn Ight Sensitivity Cephalexin real cialis online salmeterol for patients requiring frequent use. Uqsxof Ykudup Strep Throat Keflex https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

27 June, 2022 10:11 AM
Gửi bình luận